Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Trixgo!

Trixgo tạo ra các công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cá nhân/doanh nghiệp kết nối với nhau, nhằm xây dựng môi trường làm việc kinh doanh chuyên nghiệp toàn diện. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Trixgo và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ cũng như phần mềm khác mà chúng tôi cung cấp (Sản phẩm của Trixgo hoặc Sản phẩm). Các sản phẩm này do Công ty cổ phần Trixgo cung cấp cho bạn.

1. Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến cho doanh nghiệp nền tảng quản trị doanh nghiệp vững chắc, để từ đó có thể nhanh chóng phát triển trong hoạt động kinh doanh của mình.

Đối với nội bộ doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp nền tảng all-in-one (tất cả trong một) cho các công việc điều hành quản trị doanh nghiệp, bao gồm:

a. Quản lý dự án/quản lý công việc

b. Quản lý đệ trình phê duyệt

c. Quản lý hành chính/nhân sự, chấm công

d. Quản lý kế toán và tài chính doanh nghiệp

e. Quản lý chi phí/đánh giá hiệu quả thực hiện hợp đồng

f. Quản lý văn bản tài liệu

g. Chia sẻ kiến thức giá trị từ cộng đồng chuyên gia do Trixgo tổ chức

h. Chia sẻ văn hóa doanh nghiệp

i. Giao tiếp chatting trong doanh nghiệp

Đối với việc cộng tác bên ngoài doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp nền tảng để các doanh nghiệp có thể kết nối làm việc/cộng tác cùng nhau thông qua các dự án/chiến dịch, nhằm huy động tối đa nguồn lực của nhau, mang lại hiệu quả cao nhất có thể.

2. Cách chúng tôi duy trì dịch vụ của mình

Luôn xác định danh tính của các cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp trước khi cho phép họ tham gia sử dụng dịch vụ của Trixgo. Điều này để đảm bảo đúng nghĩa cho một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp toàn diện, người thực việc thực.

Luôn tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp cách tổ chức quản lý/điều hành trước khi sử dụng dịch vụ của Trixgo, để đảm bảo chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp/sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.

Luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ bảo mật dữ liệu của từng doanh nghiệp trên cơ sở phân quyền truy cập đối với từng doanh nghiệp, dữ liệu của doanh nghiệp nào thuộc về doanh nghiệp đó.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp luôn đảm bảo dữ liệu được truy cập liên tục 24/24h/ngày.

Mỗi ngày chúng tôi tổ chức backup sao lưu dữ liệu 2 lần để đảm bảo cho sự an toàn dữ liệu của doanh nghiệp. Ngoài ra doanh nghiệp có thể tự backup dữ liệu của mình về máy tính dưới dạng tải các file excel/ pdf hoặc các file khác mà Trixgo cung cấp hỗ trợ dưới các phương thức.

3. Cam kết của bạn với Trixgo và cộng đồng của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho bạn và người khác nhằm thúc đẩy sứ mệnh của mình. Để đổi lại, chúng tôi cần bạn thực hiện các cam kết sau:

- Sử dụng chính tên được bạn dùng trong cuộc sống hàng ngày.

- Cung cấp thông tin chính xác về bản thân.

- Chỉ tạo một tài khoản (của riêng bạn).

- Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản Trixgo của bạn hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (mà không được chúng tôi cho phép).

4. Các quy định bổ sung

4.1. Cập nhật các Điều khoản của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển những tính năng mới để tạo ra Sản phẩm tốt hơn cho bạn/doanh nghiệp của bạn. Do đó, đôi khi chúng tôi cần cập nhật các Điều khoản này để phản ánh chính xác những dịch vụ và cách làm của mình. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các thay đổi trong trường hợp những quy định này không còn phù hợp nữa hoặc chưa đầy đủ và chỉ khi các thay đổi đó là hợp lý cũng như khi đã xem xét thích đáng lợi ích của bạn.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ: bằng email hoặc thông qua Sản phẩm của mình) ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện các thay đổi đối với những Điều khoản này, đồng thời cho bạn cơ hội xem lại trước khi các thay đổi đó có hiệu lực, trừ khi chúng tôi phải thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của luật pháp.

Sau khi bất kỳ Điều khoản đã được cập nhật nào có hiệu lực, nếu tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi thì bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các điều khoản đó.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không đồng ý với các Điều khoản cập nhật và không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thì bạn có quyền rời bỏ dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

4.2. Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản

Khi bạn/doanh nghiệp của bạn không có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi và ngược lại, bạn/doanh nghiệp của bạn vi phạm các nguyên tắc mà chúng tôi đưa ra thì chúng tôi sẽ tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn/doanh nghiệp bạn.

4.3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi nỗ lực cung cấp những Sản phẩm tốt nhất có thể và định ra các nguyên tắc rõ ràng cho mọi người dùng. Tuy nhiên, Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc Sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót.

Chúng tôi không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố về Sản phẩm của mình. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, thông tin, dữ liệu hoặc về thiệt hại mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp, răn đe, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Sản phẩm của Trixgo, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

4.4. Tranh chấp

Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế hoặc hy vọng sẽ tránh được tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng.

5. Quy định khác

Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Trixgo, JSC. liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó.

Nếu thấy có bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không khả thi thì những phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này thì việc đó sẽ không bị coi là khước từ. Mọi sự sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản này đều phải được thực hiện bằng văn bản và do chúng tôi ký. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai khác khi chưa được chúng tôi chấp thuận.

Chúng tôi luôn trân trọng phản hồi và những gợi ý khác của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhưng bạn nên biết rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi/đề xuất đó mà không có bất kỳ hạn chế hoặc nghĩa vụ bồi thường nào cho bạn; đồng thời chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung đó. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

6. Một số quyền yêu cầu truy cập trước khi sử dụng tính năng

android.permission.CAMERA,

android.permission.RECORD_AUDIO,

android.permission.READ_PHONE_STATE,

android.permission.GET_ACCOUNTS,

android.permission.READ_CONTACTS